Industrie

Voorstudie en vernieuwing van de mechanische en elektrische componenten kunnen een oplossing zijn om uw productieproces te verbeteren.

Wij zijn bedreven in het upgraden van reeds bestaande productieprocessen. Mits een bescheiden investering hoef je de oude mechanische toepassingen binnen uw KMO niet aan de kant te zetten.Soms is een vernieuwing van de elektrische en mechanische componenten voldoende om uw machines nog jaren te laten werken.

Heeft U nood aan een volledig nieuw concept? Geen probleem, wij starten met een blanco tekenblad.

De uitvoering van vaste elektrische installaties zijn steeds gebaseerd op een grondige studie in eigen beheer.Waar anders informatie kan verloren gaan, blijft het bij ons binnen het eigen bedrijf. Wij beschikken dan ook over de nodige kennis om verdeelnetberekeningen zelf uit te voeren, dit binnen het wettelijk kader volgens het AREI.

HOME